Sağlıklı içme suyunun kaynak suyu olmasına dikkat edilmelidir. Su toprak altındaki mineralleri bizlere taşır. Böylece su yalnız sıvı ihtiyacımızı karşılamaz vücudun ihtiyaç duyduğu mineralleri de bizlere getirir. Bu sebeple organlarımızın sağlıklı olması, kan değerlerimiz için su önemlidir. Sıhhat için su da bulunan bazı değerlerin minimum bazı değerlerin maksimum olması gerekir.

Sağlıklı su her şeyden önce berrak, renksiz, kokusuz ve tortusuz olmalıdır. Toksik maddeler içermeyen, bakteriyolojik açıdan temiz olan, kimyasal yönden içeriğindeki mineraller, “besin maddeleri” tüzüğünde belirtilen sınırları aşmayan su sağlıklı sudur. Sağlıklı suyun Ph seviyesi 7-8 içinde olmalıdır.

Sağlığa zararlı olan kimyasal maddelerden arınmış olmalıdır. Sağlıklı sular fenolik madde, siyanür amonyak, arsenik, kurşun, civa içermezler. Bunun yanında kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir, nitrat şeklinde maddeler yönetmelik gereği belli sınırlar içerisinde olmalıdır. Belirtilen sınırları aştığı taktirde sağlığı olumsuz yönde etkisinde bırakır
Hastalık yapan mikroorganizma içermeyen su sağlıklı sudur. İnsan vücudunda çok çabuk yayılabilecek olan virüsler hastalığa neden olabilir. Sağlıklı su içerek sağlıklı böbreklere haiz olabilirsiniz.

Sağlıklı suda nitrit, amonyak bulunmaz. Bu maddeler suyun kirlendiğinin göstergesidir. Su da nitrat olması ise aşırı derecede kirlenmiş su anlama gelir. İçme suyunda bulunan bu maddeler tehlikelidir. Özellikle çocuklar için daha fazla tehlike oluşturmaktadır.
Suda bulunan klorür miktarı 200 mg.’dan fazla olması kirlenme işaretidir.

-Sağlıklı suyun kokusu olmaz, rengi yoktur, berrak ve içimi de keyifli olur.
-Sağlıklı su da fenoller, yağlar gibi suya kötü koku ve tat veren maddeler olmaz
-Sağlıklı suyun içimi yumuşaktır.
-Sağlıklı su da hidrojen sülfür, demir ve mangan gibi elementler bulunmaz.
-Flour 1 litrede 1 miligramdan az 2 miligramdan fazla olmaz.
-Demir ise 1 litrede 1-2 miligram olmalıdır.
-Suya sertlik veren kalsiyum, magnezyum ve klorür bileşikleridir.
-Türkiye de kullanılan sertlik birimi Fransız Sertlik Derecesi (FSD)’dir. Bu birime nazaran 1 litre suda 10 miligram kalsiyum karbonatın oluşturduğu sertlik derecesi 1’dir.
-Sertlik derecelerine bakılarak sular 3 gruba ayrılır.
-Yumuşak olan sular 1-14 FSD
-Orta derecede sert sular 15-28 FSD
-Sert sular 29+FSD
-Tadımı ve içimi iyi olan memba (kaynak) suları yumuşak sulardır (1-14 FSD)